COVID-19

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID МЕРКИТЕ В ХОТЕЛ „Сплендидо Маре”

 

Хотел „Сплендидо Маре” гарантира, че отговаря на всички изисквания на министерството на Република България, както и на Световната здравна организация както следва:

– Работи съгласно „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

– Използване на дезинфектанти, маски и ръкавици, специализирани почистващи продукти;

– Спазване на дистанция; само двама служители на рецепция;

– Еднопосочно движение на територията на хотела;

– Инструкция за специални действия, обучение на персонала;

– Информация (брошури и плакати) за гостите относно хигиенните изисквания;

– Дезинфекция на всички части на хотела;

– Условия за работа на анимационния екип;

– Мерки за почистване на стаите;

– В ресторанта: правила за разстояние между маси, само едно семейство на маса;

– Прегради за безопасност от плексиглас на рецепцията и в ресторантите;

– Отлична хигиена в ресторантите и баровете, около бюфет и автомати.

– Осигурява се регулярно изхвърляне на боклука.

– Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно – хигиенното състояние на обектите, е снабден и използва лични предпазни средства.